Senin, 16 April 2012

SUNAN AL DARIMI DAN SUNAN BAIHAKI


SUNAN AL DARIMI DAN SUNAN BAIHAKI

A.     PENDAHULUAN
B.     AL-DARIMI
1.      Riwayat Al-Darimi
a.       Silsilah
b.      Guru-gurunya
c.       Muridnya
d.      Pujian ulama terhadap al-Darimi
2.      Kitab Sunan al-Darimi
a.       Nama kitab
b.      Manhaj al-Darimi menyusun sunannya
c.       Karakteristik sunan al-Darimi
d.      Pandangan ulama mengenai kedudukan sunan al-Darimi
e.       Jumlah hadits dalam sunan al-Darimi
f.       Syarah sunan al-Darimi
C.     AL- BAIHAKI
1.      Sisilah al Baihaki
a.       Silsilah
Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Ahmad bin al-Husain bin ‘Ali al-Baihak [1] Beliau lahir tahun 384 H dan wafat tahun 458 H.

b.      Guru-gurunya
c.       Muridnya
d.      Pujian ulama terhadap al-Baihaki
2.      Kitab sunan al-Baihaki
a.       Nama kitab
b.      Manhaj al-Baihaki menyusun sunannya
c.       Karakteristik sunan al-Baihaki
d.      Pandangan ulama mengenai kedudukan sunan al-Baihaki
e.       Jumlah hadits dalam sunan al-Baihaki
f.       Syarah sunan al-BaihakiDAFTAR PUSTAKA


[1] Muhammad mathar al-Zahrani, Tadwin al-Sunah al-Nabawi, (Madinah: Dar al-Khudri)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar